šťastný život
0
(0)

Možno niekedy máte pocit, že svet okolo je zlý. Plný nenávisti, zloby, protestov, bitiek, akoby mu chýbala radosť. Sme ovce, sme stádo? Sme otroci systému? Schválne, kto sa tak už niekedy necítil?

No často stačí iba zmeniť optiku a všetko sa ako otočením Arabelinho prsteňa zmení na nepoznanie. Svet je plný krásy, lásky, nadšenia, radosť žiť. Chceli by ste to kúzlo ovládať? Nie je až tak zložité.

Rozhodnite sa byť iný

Ako prvé je potrebné si uvedomiť, že vzdychanie, depresia a smútok nám berú silu vzdorovať hlavnému prúdu aj keď sme presvedčení, že nás nesie proti našim záujmom. Vzdychanie však nikomu nepomôže. Potrebujeme nájsť cestu ako z toho prúdu von. Potrebujeme nájsť spôsob, ako začať tvoriť niečo nové, aby to neskončilo podobne ako to, nad čím tak žalostne vzdycháme.

Otázky, ktoré pália v duši

Možno to poznáte, chcete zmeniť svoj život, robiť, čo vás baví, naladiť sa na vlnku, že svet je krásny, ale potom prídu zásadné otázky.

  • Čo mám robiť, keď sa chcem slobodne živiť tým, čo ma baví, no nemám zdroje na to, aby som začal?
  • Ako sa mám brániť útokom a tlaku okolia, keď sa moje postoje líšia od väčšiny?
  • Ako môžem využiť moje prirodzené danosti, ktoré vníma aj moje okolie, ak pre ne nie je v danom systéme žiadané uplatnenie?
  • Keď už naberiem odvahu a odtrhnem sa od lipnutia na bezpečnom komforte, ako mám rozpoznať pravdu od manipulácie pri tak nezmernom objeme rôznorodých aj protichodných informácií?
  • Čo mám robiť s chaosom, ktorý nastane, keď odnímem dôveru v súčasných lídrov spoločnosti? Na koho sa mám obrátiť alebo sa dá niečo také zvládnuť samému?
  • Je moja nespokojnosť dôsledkom zlyhania systému alebo len môjho detinského trucovania?
  • Čo je vlastne SKUTOČNÉ a čo je len ILÚZIA mojej naivity?

Otázky o živote

Možno aj vás trápia podobné otázky, ale čo odpovede? Kde ich hľadať?

Sú ľudia, ktorí na tieto otázky našli odpoveď vlastným životom. Vďaka desiatkam pokusov a omylov, vlastnými zraneniami, bolesťami, no i víťazstvami a úspešnými projektami sa dopracovali k veľmi konkrétnym návodom. Sami ich uplatňujú v živote a darí sa im napĺňať svoje sny. Vymieňajú si skúsenosti, dopĺňajú vedomosti. Napredujú a vytvárajú, ako všetci veria, základ novej tradície, ktorá vybuduje zdravú životaschopnú spoločnosť rovnocenných ľudských bytostí s vlastnými pravidlami, zázemím aj spoločenským poriadkom. A nie je ťažké ich stretnúť, či pridať sa k nim.

Univerzita, kde nejde o matematiku

Na Slovensku máme množstvo vysokých škôl a univerzít, kde nájdete odpovede na otázky v oblasti biológie, financií, získate titul, vzdelanie, ale ani jedna zo škôl nedá odpoveď na vyššie uvedené otázky, ktoré vás okamžite po jej skončení začnú trápiť. Ako žiť, kde sa naučiť žiť lepšie, nebyť stádo, nebyť otrokom systému. Dá sa to vôbec? Odpoveďou je   slobodné spontánne prepojené Spoločenstvo vedomého života a jeho vlajková loď UNIVERZITA VEDOMÉHO ŽIVOTA. Jediná ustanovizeň, ktorá ponúka veľmi jasné konkrétne návody na to, ako oslobodiť vlastnú osobnosť od závislosti na vzorcoch správania sa, ktoré vedú k lipnutiu na spoločenských očakávaniach a otrockých zväzkoch.

Skola vedomeho zivota

Komu v živote dôverovať?

Komu dnes vlastne vo víre možností dôverovať? Keď sa dnes každý tvári že vie všetko? Lakmusovým papierikom sú obvykle výsledky, nie reklama, nie veľké reči a nákladné prezentácie, ale skutočný životný príbeh a príklad. Takých ľudí zhromaždila UNIVERZITA VEDOMÉHO ŽIVOTA. Zakladateľmi sú ľudia s dlhoročnou praxou v práci s ľuďmi v oblasti komunikačných zručností, psychológie a majú za sebou aj úspechy v podnikateľských aktivitách podľa starého systému. Dosiahli svoj vrchol v niečom, čo, ako pochopili, už skončilo a nemá šancu na pokračovanie. Preto sa rozhodli naplno sa pustiť do budovania obrody.

Univerzita vedomého života ponúka ucelenú skladbu vzdelania, ktorá má názov „Rozpoznanie skutočnosti“. Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Zámerom náuky je pomôcť žiakom osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti.

Po ukončení štúdia sú žiaci plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Pridanou hodnotou našej univerzity je tiež ponuka aktívne sa zúčastňovať na podnikateľských projektoch Spoločenstva vedomého života. Naše spoločenstvo priamo podporuje všetky snahy o vytvorenie voľnej komunity, ktorá poskytuje praktické príležitosti na vybudovanie slobodnej obživy pre každého svojho člena.

Skola vedomeho zivota

Štúdium skutočného uvedomelého života

Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti. Skladá sa z dvoch stupňov.

Schéma prvého stupňa je navrhnutá do desiatich celodenných stretnutí raz za kalendárny mesiac. Začína sa v septembri a končí v júni. Vyučuje sa v vždy počas víkendového dňa od deviatej hodiny ráno do siedmej hodiny večer s dlhšou prestávkou na obed.

Schéma druhého stupňa je navrhnutá na dva školské roky. Oba tieto roky začínajú v septembri a končia v júni a sú rozvrhnuté na dva tematické semestre každý so šiestimi celodennými stretnutiami. Spolu za druhý stupeň náuky žiaci absolvujú dvadsať štyri vyučovacích dní.

Výuka prebieha v uzavretej skupine, v bezpečnej a priateľskej atmosfére  a pod vedením skúsených lektorov.

Univerzita vedomého života má svoje pôsobenie v mestách Modra, Žilina, Banská Bystrica, Košice a plánujeme otvoriť triedu aj v Českej republike. Je však organizačne pripravená otvoriť triedy aj v iných mestách, pokiaľ si to záujem študentov vypýta. Prijíma prihlášky z celého Slovenska a po ich uzávierkach zvažujeme požiadavky na miesta vyplývajúce z prihlášok.

Náuka „Rozpoznanie skutočnosti“ je plnohodnotnou autorskou prácou. Je preto priamo overiteľná a učia ju len tí ľudia, ktorí sa ňou aj bez výhrad riadia. Žiaden majster na opačnej strane pologule, žiadna tradícia cudzorodej línie, žiadne jazykolomné názvoslovie. Všetko uvarené doma, s domácimi surovinami a ľuďmi, ktorých môžete stretnúť osobne a zoči voči si s nimi overiť autenticitu ich prejavu.

Poďte medzi nás, obohaťte našu „rodinu“ o váš talent, ktorý rozvinieme k osohu všetkých, čo sa rozhodli vyplávať so SKUTOČNÝM ŽIVOTASCHOPNÝM PRÚDOM.

Obšírnejšie informácie o nás môžete vyhľadať aj na webe pod adresou http://vedomaskola.sk/

Prihlásiť sa do našej Univerzity vedomého života môžete na uvedenej stránke http://vedomaskola.sk/pod-studovat/ alebo zaslaním elektronickej správy na adresu ivicka@vedomaskola.sk .

Pokiaľ vám internet nesadol ako prostriedok komunikácie, môžete sa s univerzitou spojiť aj telefonicky na čísle 0948/668 993, na ktorom vám kolegyňa Ivicka podá všetky potrebné informácie a dohodne sa s vami na ďalšom postupe.

Hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *